Dodatkowe informacje MRPiT

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii.

Informacje na temat centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków można uzyskać również pod numerem tel.:  22 411 92 40.